Notice: Undefined index: fyzioterapie-milovice in /web/htdocs6/rehamilcz/home/www/include/func/path.php on line 212

Notice: Undefined index: fyzioterapie-milovice in /web/htdocs6/rehamilcz/home/www/include/func/path.php on line 213
REHAMIL.CZ

Objednávky

Milovice

731 111 412, Osobně

Po-Čt 8:00 - 16:00

Pá      8:00 - 12:00

Polední přestávka 12:00 - 13:00

Lysá nad Labem

720 405 255, Osobně

Po-Čt 8:00 - 16:00

Pá      8:00 - 12:00

Polední přestávka 12:00 - 13:00

Objednané klienty prosímeo dodržování sjednaných termínů,popř. omluvu minimálně 1 denpřed plánovanou fyzioterapií.

Rehabilitační lékař

NZZ Rehamil, Masarykova 214, Lysá nad Labem

Ordinační doba:

úterý 16 - 19 h
sobota 8 - 12 h

Objednání:

720 405 255

(recepce Lysá nad Labem)

Cvičení Milovice - rozvrh

Provozovny

NZZ REHAMIL, s.r.o.

Italská 702, Milovice

Masarykova 214, Lysá nad Labem

IČO 04985885

Fyzioterapeutické centrum REHAMIL

Italská 702, Milovice

IČO 71100865

Odběr novinek

Zaregistrovat 

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Profesionální praxe

2008 - nyní Nestátní zdravotnické zařízení REHAMIL (Milovice) Soukromá praxe v oboru fyzioterapie

2014 - nyní :

 • FTVS UK, katedra fyzioterepie: výuka odborných předmětů (diferenciální diagnostika, demonstrace - klinická praxe, fyzikální terapie a vedení diplomových prací).
 • DŮM JÓGY V HLAVICI: Výuka kineziologie pohybového aparátu v certifikovaném kurzu Jóga v širších souvislostech s ohledem na zdravotní aspekty jógy.
 • FTVS UK: Výuka kineziologie pohybového aparátu v programu CŽV Jógová terapie.
 • Karmayóga: Výuka kineziologie pohybového aparátu

2004 - 2014 FTVS UK, katedra fyzioterapie (Praha) Odborný asistent a tajemník katedry fyzioterapie FTVS UK Od r. 2004 zaměstnána na fakultě tělesné výchovy a sportu na katedře fyzioterapie pod vedením vedoucí katedry fyzioterapie doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., a to v oblastech:

 • Tajemník a odborný asistent katedry fyzioterapie (výuka předmětů: rehabilitační propedeutika, fyzikální terapie, vyšetřovací metody, demonstrace - klinická praxe, participace na praktických předmětech a diferenciální diagnostice ve fyzioterapii, taping, fyzioterapie ve sportu). Výuka těchto předmětů probíhá jak v jazyce českém, tak anglickém
 • Poskytování odborných konzultací v oboru fyzioterapie
 • Agenda spojená s organizací výukového programu fyzioterapie, rozvrhář FTVS UK pro obor fyzioterapie
 • Zástupce katedry fyzioterapie pro Studentský Informační Systém FTVS UK

2003 - 2008 FTVS UK, katedra anatomie a biomechaniky (Praha) Postgraduální doktorské studium biomechaniky

 • Odborný školitel: Prof. Ing. S.Otáhal, CSc.
 • Téma studia: Vztah mezi svalovým napětím šíjových svalů a tvarem krčního regionu

2003 - 2008 Soukromá praxe Milovice Soukromá praxe v oboru rekondičních, regeneračních služeb a fyzioterapie

2004 - 2005 Rehaland s.r.o. Praha Fyzioterapeut

 • Péče o pacienty v oboru fyzioterapie – NSZZ ambulantního typu.

2003 - 2004 International medical services Praha Fyzioterapeut

 • Péče o pacienty v oboru fyzioterapie – NSZZ ambulantního typu.

Vzdělání

 • 2014 - 2018 Akupunktrura a tradiční čínská medicína
 • 2008 - 2011 Tradiční čínská medicína a fytoterapie
 • 2003 – 2008 Postrgraduální doktorské studium, obor biomechanika
 • 1997 – 2003 FTVS UK ( VŠ v oboru Fyzioterapie) Praha
 • 1994 – 1997 SSZSMILLS (VOŠ v oboru Fyzioterapie) Brandýs n/L
 • 1990 – 1994 SZŠ (obor Dietní sestra) Praha

Celoživotní vzdělávání

 • Terapeutický přístup dle L. Mojžíšové
 • Manualní terapie a techniky měkkých tkání dle Prof. Lewita
 • Vývojová kineziologie a Reflexní lokomoce dle Prof. Vojty (RHC Praha, RL Corpus)
 • Manuální terapie ve vztahu k vývojové kineziologii dle Doc. Koláře
 • Terapeutický přístup dle R. McKenzie
 • Terapeutický přístup dle H. Hermachové
 • Kurz spirální dynamiky
 • Kinezitaping
 • Terapie temporomandibuálního skloubení
 • Praktický přístup k bolestem hlavy vertebrogenního původu
 • CT a NMR vyšetření páteře
 • Postižení páteře a míchy, klinika, vyšetření a léčba
 • Škola nohou
 • Terapeutický přístup ke skolioze
 • Proprioceptivní neurofacilitace
 • Dynamická neurostabilizace (DNS) dle prof. Koláře
 • Terapeutický přístup dle R. Brunkow
 • Shiatsu a Shin tai technika
 • Tradiční čínská medicína a fytoterapie
 • Použití laseru v rehabilitační medicíně
 • Využití fyzikální terapie pro rehabilitaci
 • Cvičitel jógy II. třídy (Spiral – Iyengar yoga)

Členství v odborných společnostech

 • Česká Sinobiologická společnost
 • UNIFY - Unie fyzioterapeutů ČR
 • Česká Kineziologická společnost
 • Česká společnost pro biomechaniku

Publikace

 • Čemusová, J.: Problematika extrémě nedonošených novorozenců. Diplomová práce. FTVS UK, Praha. 2003
 • Čemusová, J., Otáhal, S: Krční region ve vztahu k etiologii poruch krčního regionu. Sborník mezinárodní vědecké konference Mladí Evropané ve vědě. FTVS UK Praha, 2005. ISBN 80-863117-41-2
 • Čemusová, J. Otáhal, S.: Cervical spine – influence of Muscle tone and shape of the cervical spine. Movement and Heath, 4th inernational conference, Olomouc, 2005.ISBN 80 – 244 -1160 - 0
 • Čemusová, J., Kratochvílová, J.: Krční region z pohledu fyzioterapeuta. Sborník abstraktů, II.mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR. Brno 2005.ISSN 1801-4062
 • Čemusová, J., Kaczmarská, A, Otáhal, S.: Modeling of the cervical spine – relationship between muscle tone and shape of the cervical spine. EMBEC conference proceeding 2005, EMBEC ´05 & IFMBE Proceeding, vol. 11, 2005
 • Čemusová, J., Kratochvílová, J.: Bolest krční páteře, diagnostika a terapie. Sborník abstrakt, XIII.Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2006. ISBN 80- 239-6582-4
 • Čemusová, J.: Krční páteř ve vztahu k etiologii poruch krčního regionu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, 2006, s. 38-41
 • Čemusová, J. Otáhal, S.: Krční páteř – vztah mezi svalovým tonem a tvarem krční páteře. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. Czech Society of Biomechanics. Praha, 2006. ISBN 80-86317-40-4
 • Čemusová, J., Svalová dysbalance krčního regionu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2006, č. 4, s. 194-19
 • Čemusová, J., Otáhal, S.: Krční páteř – biomechanické aspekty versus fyzioterapie. Sborník příspěvků studentské vědecké konference, FTVS UK, Praha 2006. ISBN 80-86317-47-1
 • Čemusová J., Kaczmarská, A., Otáhal, S.: Cervical region. Human biomechanics, Book of extended abstracts, Czech Society of Biomechanics, Hrotovice 2006. ISBN 80- 214-3232-2
 • Čemusová J., Pánek, D., Kratochvílová J.: Dysfunkce temporomandibulárního kloubu a jeho mikrotraumatické důsledky. Sborník abstrakt, XIV. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 2007. ISBN 978-80-239-8744-7
 • Čemusová, J., Vilímková, A., Říha, M., Kubový, P.: Změny stabilizační schopnosti pacientů po whiplash zranění. Sborník abstrakt, XV. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice 2008
 • Pavlů, D., Čemusová, J., Prokešová, M.: Diferenciální diagnostika obtíží krční páteře I a II. Aktuální přístupy ve fyzioterapii. Studijní materiál. Odborný kurz všeobecného vzdělávání ve zdravotnictví v rámci projektu Evropského sociálního fondu. FTVS UK, Praha 2008
 • Čemusová, J.: Vliv svalového tonu šíjových svalů na tvarové vlastnosti cervikálního regionu. Disertační práce. FTVS UK. 2008
 • Čemusová, J.: Rešeršní problematika posturální stability. Sborník mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinanatropologie, Konference plná barev. Olomouc 2004. ISBN 80-244-0931-3
 • Čemusová, J.: Význam spirálního pohybu. Sborník Tanečního sympozia 2005, NIPOS ARTAMA, Jablonec nad Nisou,2005.
 • Čemusová, J., Pavlů, D., Pánek, D., Černíková, K.: Vliv musculus levator scapulae na lordotizaci krční páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4, 2008, s. 159-162
 • Pánek, D., Pavlů, D., Čemusová, J.: Rychlost vedení akčního potenciálu svalu jako identifikátor nástupu svalové únavy v povrchové elektromyografii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, ČSL JEP 3/2009.ISSN 1211-2658
 • Pánek, D., Pavlů, D., Čemusová, J.: Počítačové zpracování dat získaných pomocí povrchového EMG. Rehabilitace a fyzikální lékařství, ČSL JEP 4/2009.ISSN 1211-2658
 • Čemusová, J., Pánek, D., Pavlů, D. : Možnosti vizualizace svalů šíjového regionu pro práci fyzioterapeuta. XX.konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny. Sborník abstrakt, 2010. ISBN 978-80-254-6432-8
 • Čemusová, J., Černíková, K., Pánek, D., Pavlů, D., Bechyňáková, A.: Využití elektroterapeutických proudů typu TENS ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, 2010, ISSN 1211-2658
 • Pánek, D., Čemusová, J., Pavlů, D.: Diaphragmatická paréza a její kineziologická konsekvence. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1,ročník 18, 2011, str 20-24.ISSN 1211-2658
 • Čemusová, J.,Pánek, D., Pavlů, D.: Možnosti propojení aktivního a pasivního přístupu ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4,ročník 18, 2011, s. 161-166. ISSN 1211-2658
 • Pavlů, D., Pánek, D., Loučková, Z., Čemusová, J. : Analýza stupně dynamické kokontrakce vybraných svalů horní končetiny při cvičení s vibrační činkou. Rehabilitácia, Vol. 49, No. 1. 2012. ISSN 0375-0922
 • Pavlů, D. , Pánek, D., Čemusová, J. : EMG aktivita m. biceps brachii a m. triceps brachii při držení vibrační činky. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1. 2012, s. 25-29.ISSN 1211-2658
 • Čemusová. J., Tampierova. K., Pánek, D., Pavlů, D.: Shiatsu v kontextu fyzioterapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, 21012, s. 125-131. ISSN 1211-2658
 • Panek D., Pavlu D., Cemusova J. Water Surface Electromyography, In Mark Schwartz. EMG Methods for Evaluating Muscle and Nerve Function, InTech, 2012, pp. ISBN: 978-953-307-793-2