Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Detail kurzu

Název kurzu: Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a terapii, část B (B3b)
Kód: B3b
Termín: 7.9.-9.9.2023
Místo konání: Milovice
Cena: 8 470,- (včetně DPH 21%)
Lektor: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Stav: kapacita naplněna
Podrobné informace:

Třídílný certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty s dokončeným pregraduálním vzděláním. Kurz je zaměřený na problematiku řetězení svalového tonu, propojení funkce svalů a fascií a na systém svalové aktivace při využití uzavřených a otevřených kinematických řetězců. Od 1.1.2022 je kurz akreditovaný, třídílný, zakončený zkouškou. Absolvent celého kurzu získává oprávnění pro výkon kineziterapie neurofyziologického podkladu.

Kurz je rozdělen do tří, na sebe navazujících částí. Každá část je vyučována 3 dny v harmonogramu 8:30 - 16:30 + 1 den na závěrečnou zkoušku. Celková časová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin (45min). Každá část je dotována 27 hodinami, závěrečná zkouška 8 hodinami.

 

Část B je teorií cílena na problematiku kraniokaudálních myofasciálních řetězců, jejich diagnostiku a aplikaci vhodných pozic, včetně modifikací pro terapii. V této části jsou vyučovány polohy terapeutických sedů a lehů, polohy předklonové, záklonové i rotační. Důraz je kladen na opakování pro korekci možných chyb. Je předpokládáno, že pro možnost vhodné aplikace na pacienty musí student být schopen polohu včetně modifikací řádně a bezchybně provést sám na sobě i na kolegovi. 

 

© 2021 - 2023 Rehamil s.r.o.