Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Fyzioterapie dětí

V Rehamilu víme, že pohybový aparát a bolest můžou potrápit i děti. Na jedné straně stojí různé úrazy, zlomeniny, podvrtnutí nebo i přetížení plynoucí z množství pohybové a sportovní aktivity, které se věnují. Na druhé straně je potřeba řešit i problémy, které jim přináší aktuální sedavý styl života. Samostatnou skupinu pacientů tvoří děti s neurologickým onemocněním jako například dětská mozková obrna a jiné. Snažíme se sestavit ideální rehabilitační program pro každé z nich. Cvičení, které bude děti bavit a cvičení formou hry je základem, díky kterému se u nás děti cítí příjemně, nemají z fyzioterapie obavy a dokonce se k nám i těší. V práci s dětmi často využíváme cvičení na podklade vývojové kineziologie, různá senzomotorická cvičení ale taky jógové prvky.

A s čím můžeme Vašim dětem pomoci?

  • Vadné držení těla
  • Plochonoží
  • Skoliózy
  • Scheuermannova nemoc
  • Stavy po úrazech a operacích
  • Kompenzační cvičení pro malé sportovce
  • Neurologická onemocnění - DMO a další
© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.