Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Fyzioterapie kojenců

Psychomotorický vývoj během prvního roku života člověka je základem pro všechny další pohybové projevy, které se postupem času naučí. Proto je nesmírně důležité, aby tento vývoj proběhl v té správné kvalitě. V Rehamilu pro práci s kojenci využíváme hlavně Vojtovu metodu reflexní lokomoce. Vyškolený fyzioterapeut dokáže kvalitativně i kvantitativně zhodnotit pohybový projev kojence a určit pro něj vhodný cvičební plán. Zásadní úlohu v této terapii sehrává spolupráce rodičů. Proto rodiče pečlivě instruujeme k způsobu provádění terapie v domácím prostředí a snažíme se, aby co nejlíp rozuměli co, jak a proč je potřeba s dítětem cvičit.

V jakých situacích může fyzioterapie kojenců pomoci?

  • Předčasně narozené dítě
  • Poruchy svalového tonu - hypertonie, hypotonie
  • Torticollis
  • Centrální koordinační porucha
  • Diastáza břišních svalů
  • Reflux
© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.