Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie je soubor terapeutických technik se zaměřením na diagnostiku a terapii dýchání a dechového projevu pacienta. Usiluje o korekci a zefektivnění dechového stereotypu pacienta. Využíváme komplexní přístup kombinující různé techniky fyzioterapie - od technik měkkých tkání, přes mobilizace, aktivní cvičení pacienta pro zlepšení držení těla a mobility hrudníku až k samotné korekci dechového stereotypu, posilování dýchacích svalů i pomocí přístrojů jako Threshold PEP, Threshold IMT, Cliniflo a dalších, nácviku odhleňování atd.

Respirační fyzioterapie je v dnešní době velmi aktuální téma, jelikož COVID-19 bohužel ne vždy končí jen negativním testem. Po prodělání nemoci se řada pacientů setkává s velmi rozmanitými příznaky, které předtím neznala. V našich ordinacích vídáme respirační obtíže typu dušnost nebo oslabení dýchacích svalů. V Rehamilu jsme si i v souvislosti s covidem uvědomili důležitost dechové rehabilitace. Aktuálně spolupracujeme s plicním lékařem, kterého pracoviště disponuje diagnostickými přístroji, díky kterým dokáže velmi komplexně zhodnotit stav dýchacího aparátu pacienta a indikovat vhodnou léčbu včetně rehabilitace. Tato spolupráce nám umožňuje naší péči průběžně konzultovat a dynamicky tak korigovat rehabilitaci našich pacientů, tak aby pro ně byla co nejefektivnější.

© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.