Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie využívá působení různých druhů zevní energie na organismus. Hlavním rysem, který mají všechny metody fyzikální terapie společný je ovlivnění nervového systému, jež má za následek aktivaci regeneračních mechanismů organismu. V našem zařízení se můžete setkat s nejvyšším možným standardem, stejně jako s nadstandartními metodami fyzikální léčby využívaných v této oblasti.

TR-Therapy neboli Targeted Radiofrequency Therapy, známý také jako TECAR - Selektivní radiofrekvenční terapie umožňuje prostup vysokofrekvenční elektromagnetického vlnění do tkáně, což má za následek tkáňovou hypertermii. Tepelné účinky léčby jsou založeny především na rozšíření cév, které vede k cílenému lokálnímu prokrvení. Důsledkem je uvolnění svalů, zvýšené okysličení, přísun živin a podpora hojení. Díky tomuto mechanismu pacienti cítí okamžitou úlevu od bolesti, dochází k uvolnění stažených svalů, zmírnění otoků a k podpoře regenerace tkáně i rychlosti hojení. Bezprostřední terapeutický účinek pacient okamžitě vnímá a tento efekt přetrvává dlouho po terapii. Kombinace manuální zručnosti terapeuta a BTL-6000 TR-Therapy činí z této léčebné koncepce nejmodernější terapii nabízející okamžité výsledky při léčbě bolesti páteře, bolesti kloubů, zánětů šlach, regenerace svalů, poúrazových otoků či léčbě karpálních tunelů.

Laser neboli Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation je zařízení uvolňující energii jako paprsek elektromagnetického záření. Díky upraveným vlastnostem záření má laserový paprsek vysokou energii. Vysoko výkonový laser urychluje dobu nutnou k aplikaci a zároveň poskytuje možnost k ovlivnění hluboce uložených struktur. Optimální poměr absorpce a průnikové hloubky zaručuje účinnou stimulaci tkání a receptorů bolesti až do hloubky 12 cm. Terapie vysoce výkonovým laserem představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků, jež může být zacílena na libovolné bolestivé místo, a to nejčastěji na bolestivé stavy ramen, artrózu kyčelních kloubů, tenisových loktů či syndrom karpálního tunelu. Pro schopnost laseru poskytovat vysoké dávky energie se jedná o velmi rychlou metodu léčby. V našich pobočkách lze využít léčbu jak HILT - vysokovýkonným laserem, tak LPL - nizkovýkonným laserem, který je výborný např. při léčbě povrchových jizev.

Kombinace terapie rázové vlny a vysoko výkonového laseru významným způsobem zlepšuje léčbu pacientů s pohybovými poruchami. Současně je prokázáno, že kombinací obou metod dochází k daleko lepším výsledkům než při použití každé z metod samostatně. Proto je kombinovaná terapie SWT (terapie rázovou vlnou) a HILT (terapie vysokovýkonným laserem) doporučena pro každodenní fyzioterapeutickou praxi.

Terapie rázovou vlnou (SWT) využívá akustické vlny s vysokou amplitudou a skokovou změnou tlaku. Tyto parametry vyvolávají v tkáních řadu léčebných efektů, jako je například urychlené hojení tkání a regenerace buněk, zmírnění bolesti a obnovení rozsahu pohybu. Všechny procesy zmiňované v této sekci, se typicky objevují při terapii současně a jsou využívané pro léčbu chronických, subakutních i v některých případech i akutních indikací. Terapie rázovou vlnou je unikátní neinvazivní řešení bolesti muskuloskeletální soustavy, zejména bolesti ramene, Achillovy šlachy, podkolenní šlachové úpony, při potížích s „tenisovým loktem“ a „skokanským“ kolenem, ostruhou patní apod. Pomáhá zvyšovat produkci kolagenu, snižuje svalové pnutí, zlepšuje prokrvení a má analgetický efekt. Jedná se o jednu z nejefektivnějších metod mechanoterapie, kterou pacient může pociťovat jako vibrace v postižené lokalitě. I přes intenzivní mechanické působení je aplikace nebolestivá a při správném dávkování tělu příjemná.

Tkáně lidského těla jsou vodivé, protože obsahují roztok solí, zejména NaCl, kyselin a zásad, které jsou disociované na ionty. Přenos náboje ve tkáních se uskutečňuje především pohybem kationtů a aniontů. Účinek elektrického proudu na tkáně závisí na typu proudu, obecně je elektrochemický, tepelný nebo dráždivý. Určuje ho intenzita proudu a závisí i na průtoku proudu jednotlivými tkáněmi. Elektrický proud je do těla přiváděn pomocí kontaktních elektrod a to buď nalepovacích, vakuových či bodových. V návaznosti na požadovaný efekt může pacient cítit jemné chvění až po svalové záškuby, nikoliv však bolest. Mezi nejčastěji využívané metody elektroterapie řadíme proudy DD (diadynamické proudy), TENS (transkutánní elektroneurostimulace) pro jejich analgetické účinky. V našem zařízení jsme ovšem schopni poskytovat i elektrostimulaci paretických svalů, a to včetně stimulace svalů obličeje. Elektroterapie je poskytována pro diagnózy spojené s bolestí zad i končetin v akutním či chronickém stadiu.

Ultrazvuk je mechanické vlnění kmitů piezoelektrického krystalu umístěného v ultrazvukovém aplikátoru. Kmitání se přenese z hlavice na tkáně a formou podélného vlnění se šíří do hloubky tkání. V dráze UZ „paprsku“ dojde k rozkmitání všech atomů, molekul, částic a případně celých buněk. Tím dochází jednak k „mikromasáži“ s následným disperzním účinkem, jednak k přeměně mechanické energie na tepelnou a k ohřevu tkání. Na základě zvolené frekvence může být ultrazvuk využit k ovlivnění hlubokých i povrchových struktur. BTL-4000 Smart & Premium umožňují terapii střídavou frekvencí. Při použití střídavé frekvence, systém automaticky změní frekvenci 1-3 MHz v předem nastavených intervalech. Jedná se o intenzivní mechanoterapii, která umožňuje zkrátit čas pro terapii na naprosté minimum při současné co nejvyšší efektivitě. Nejčastěji je využíván pro onemocnění plantární fascie, patní ostruhy a artrotické klouby, ale i terapii svalových trigger pointů. Díky konstrukci přístroje je možné využití i podvodní aplikací pro ošetření větších nebo tvarově nepravidelných ploch.

Magnetoterapie využívá účinky elektromagnetického pole. Magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým protéká elektrický proud – tento jev se označuje jako elektromagnetická indukce. Dobře známé léčivé účinky ulevují od bolesti a urychlují hojení díky ovlivnění receptorů a membránového potenciálu, ovlivnění radikálových reakcí nebo cyklotronových jevech. S použitím FMFTM technologie jsou navíc jako jediné vybaveny generátorem stacionárního magnetického pole. Kombinace dynamického pulzního a stacionárního magnetického pole je vhodná pro akutní stádia a zánětlivé indikace. Široká nabídka aplikátorů pro magnetoterapii. Kotoučové aplikátory jsou vhodné především pro končetiny, zatímco velké solenoidy se požívají pro terapii v oblasti trupu. Právě pro nulovou zátěž pro pacienta magnetoterapie tvoří ideálního pomocníka pro akutní stavy po operacích, zranění či akutních bolestech. Nejčastěji je tedy využívána pro zlomeniny kostí, podvrtnutý kotník, akutní bolesti páteře, artrózu kloubů či poranění vazů.

Sonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Akustická impedance, a tedy i rychlost šíření ultrazvukového vlnění, však není ve všech tkáních zcela stejná. Na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí jsou vhodné podmínky pro částečný odraz vlnění. Registruje se intenzita odražených signálů i doba, za jakou se po vyslání vrátí do senzoru. Pro vysokou impedanci vzduchu je nutné hlavici vždy pokrýt gelem. V rámci nadstandartní péče v našem zařízení jsme schopni pacientům poskytovat sonografické vyšetření muskuloskeletálního systému. Tato skutečnost umožňuje terapeutům přesnou diagnostiku pacientových obtíží v reálném čase a nastavení přesného léčebného postupu. Možnost využití vyšetření za pomocí ultrazvukového paprsku je naprosto nebolestivá, nemá kontraindikace a pro pacienta nepředstavuje žádnou zátěž. Sonografické vyšetření naše klinické pracoviště řadí mezi ty nejmodernější fyzioterapeutická zařízení, samotný přístroj nám poskytuje možnost diagnostiky měkkých tkání jako jsou svaly, šlachy a vazy, chrupavky pokrývající kostní tkáň. Náš sonograf je cílen na svalovou tkáň, proto jím nelze diagnostikovat stav vnitřních orgánů dutiny břišní. V takovém případě pacienty odesíláme na vyšetření na specializované pracoviště.

Terapie pomocí Super Inductive System (SIS) spočívá v aplikaci vysoce intenzivního elektromagnetického pole, která, dle použitých parametrů, vede jednak k úlevě od bolesti, podporuje hojení měkkých tkání, kostí po zlomeninách a navozuje relaxaci svalů, ale na straně druhé, dokáže taky vyvolat svalovou stimulaci a kloubní mobilizaci. Analgetický efekt této terapie lze využít u akutních i chronických bolestivých stavů. Své využití má i v plicní rehabilitaci např. u pacientů se sníženou kapacitou plic, nebo v neurologii, při redukci spasticity u centrálních postižení. Mezi nejčastější aplikaci patří např. impingement syndrom, bolest bederní páteře včetně výhřezu meziobratlové plotýnky, epikondylitídy, zlomeniny, poškození nervů, posilování oslabených svalů a mnohé další&hhellip;

© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.