Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Kurzy

Vzdělávání fyzioterapeutů je jednou z priorit Rehamilu. Proto je místem, organizujícím různé prakticky zaměřené semináře pro fyzioterapeuty. V centru probíhá i výuka certifikovaných kurzů MZ ČR - „Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a terapii“ a „Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové“.

Certifikované kurzy

Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a terapii

Třídílný certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty s dokončeným pregraduálním vzděláním. Kurz je zaměřený na problematiku řetězení svalového tonu, propojení funkce svalů a fascií a na systém svalové aktivace při využití uzavřených a otevřených kinematických řetězců. Od 1.1.2022 je kurz akreditovaný, zakončený zkouškou. Absolvent celého kurzu získává oprávnění pro výkon kinezioterapie neurofyziologického podkladu. Kurz je rozdělen do tří, na sebe navazujících částí. Každá část je vyučována 3 dny v harmonogramu 8:30 - 16:30 + 1 den na závěrečnou zkoušku. Celková časová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin (45min). Každá část je dotována 27 hodinami, závěrečná zkouška 8 hodinami.

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové

Certifikovaný kurz MZ ČR, určený fyzioterapeutům s minimálně dvouletou praxí v oboru. Celý kurz je rozdělen do čtyř bloků (A-D) s celkovou časovou dotací 114 hodin, jednotlivé bloky na sebe navazují. Absolvent tohoto kurzu je schopen diagnostikovat a provádět terapii pomocí metody L. Mojžíšové, je schopen posoudit vhodnost aplikace metody u daného pacienta, jakožto hlavní terapeutické metody. Technika se soustředí na diagnostické a mobilizační techniky sternokostálních skloubení a klíční kosti, uvolnění svaloviny pánevního dna, mobilizace Lp a SI skloubení, autoterapeutické cvičení dle Mojžíšové. Kurz je akreditován v inovační formě terapeutického přístupu dle Mojžíšové, a to o náhled jógových přístupů ke cvičení a možnosti alternativních technik.

Semináře „Fyzioterapie v praxi“

Specializované semináře určené pro fyzioterapeuty v běžné praxi. Jedná se o dvoudenní seminář zaměřený na chodidla a plochonoží a třídenní seminář cílený na tinnitus a temporomandibulární dysfunkci.

Seminář Chodidla a plochonoží řeší praktickou diagnostiku funkčních poruch nohou, pochopení daných dysfunkcí a nabízí značné množství terapeutických přístupů. Zařazena jsou praktická cvičení z jógové praxe, dozvíte se o skenování chodidel, vložkách a o možnostech léčby prostřednictvím čínské medicíny.

Seminář Temporomandibulární dysfunkce a Tinnitus se zaměřuje na zákonitosti vzniku tinnitu z pohledu medicíny západní i východní. Prakticky se kurz zaměřuje na kombinaci práce s kloubem temporomandibulárním, hlavovými klouby krční páteře, propojení s myofasciálními řetězci těla i končetin. Je zahrnuta fyzikální terapie typu HILT, LPL a TRT a možnosti léčby východní medicíny i principy holistického náhledu na terapie. Kurz je určen fyzioterapeutům.

© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.