Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Jak probíhá rehabilitace

Vážení pacienti, klienti, jsme rádi, že jste si pro Vaší rehabilitaci vybrali právě naše NZZ Rehamil, s.r.o. Dovolte nám přiblížit Vám fungování a průběh naši fyzioterapeutické péče.

Rehabilitace „na pojišťovnu“, nebo jako samoplátce

Naše fyzioterapeutické centrum poskytuje služby jak fyzioterapeutů, tak i rehabilitačního lékaře. Pro fyzioterapie “na pojišťovnu” (poukaz FT) máme smlouvu s pojišťovnami - VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPŠ (209) a ZPMV ČR (211).

Pro odbornost rehabilitačního lékaře (poukaz K nebo bez poukazu) máme smlouvu s pojišťovnami - VZP (111), VoZP (201), OZP (207), ZPŠ (209) a ZPMV ČR (211)

V případě, že se Vaše pojišťovna v tomto seznamu nenachází, můžete služeb jak fyzioterapeutů, tak i rehabilitačního lékaře, absolvovat v našem centru jako samoplátce podle aktuálně platného ceníku.

V Rehamilu poskytujeme i část služeb, kterou pojišťovny nehradí. Jedná se například o terapii dle tradiční čínské medicíny, , laserpunkturu, akupresuru, reflexní terapii chodidel, jógovou terapii, laser, TR therapy , terapii rázovou vlnou a mnohé další. Na tyto terapie je možné se objednat jako samoplátce , nebo si je připlatit k rehabilitaci hrazené pojišťovnou, s úhradou podle aktuálního ceníku.

Samopláteckou formu rehabilitace doporučujeme využít v případě, kdy jste už vyčerpali rehabilitaci hrazenou pojišťovnou a chcete v nastaveném cvičení, terapii pokračovat a dále se zlepšovat. Tento způsob je ideální i když máte zájem o preventivní a kompenzační cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, nebo chcete konzultovat svoje vlastní domácí cvičení, držení těla, pracovní pozici, atd. To vše je na dohodě s fyzioterapeutem, který podle Vašich potřeb program připraví.

Objednání

Pacienti / klienti mají možnost objednat se osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Při objednání Vám v našem systému zakládáme kartu, proto je potřebné aby jste nám sdělili Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, bydliště, telefonní číslo nebo e-mail jako kontakt na Vás pro případ potřeby změn v naplánovaných termínech. Jedná se o údaje nutné k poskytování péče, jsou pečlivě uschovány dle GDPR požadavků.

Aktuálně máme v našem centru zavedený “administrativní poplatek”, který zahrnuje servis naší recepce, která se postará o objednávání a případné změny termínů Vašich rehabilitací, přičemž se snaží vyjít vstříc Vašim časovým možnostem. V rámci tohoto poplatku Vám taky budou zasílány upomínkové SMS zprávy vždy jeden pracovní den před Vašim termínem rehabilitace. Tento poplatek se vztahuje taky na použití nalepovacích elektrod, sonogelů, nákup a údržbu pomůcek a prostředí našich dvou poboček, tak aby jsme Vám byli schopni poskytnout co nejkvalitnější služby v příjemném prostředí. Pokrývá služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Aktuální výška administrativního poplatku je uvedena v ceníku služeb a tento poplatek platí po dobu čerpání péče na jeden FT poukaz. Poplatek nehradí samoplátci.

Samozřejmě máte právo tento poplatek odmítnout. Tím se zříkáte služeb recepce a zasílání SMS zpráv. Bude Vám objednán 1 termín návštěvy a další termíny si budete sjednávat s fyzioterapeutem v rámci času, který má vyhrazený na Vaši terapii. Je potřeba počítat s tím, že tento úkon může být někdy časově náročný.

Změna a zrušení objednaného termínu

Změna, nebo zrušení objednané terapie je možná telefonicky, e-mailem, nebo osobně nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícího domluvený termín terapie.

V případě pozdní omluvy, nebo nedostavení se na terapii bez omluvy a vážného důvodu, si naše zařízení vyhrazuje právo účtovat storno poplatek, který alespoň částečně pokryje náklady centra na nevyužitý termín. Jeho aktuální výšku naleznete v ceníku služeb.

V případě dvou neomluvených terapií, nebo v případě, že se bez omluvy nedostavíte na první termín fyzioterapie (nutné úvodní vyšetření) si vyhrazujeme právo zrušit všechny následující termíny bez nároku na vrácení administrativního poplatku. O této skutečnosti budete informováni SMS zprávou.

Tato a všechna ostatní pravidla jsou obsahem smlouvy mezi Rehamil s.r.o. a Vámi, která Vám bude předložena k podpisu na první návštěvě.

Průběh rehabilitace v Rehamil s.r.o.

Jak dlouho trvá rehabilitace?

Standardní rehabilitace u nás trvá30 - 60 minut nebo dle dohody s ošetřujícím fyzioterapeutem podle potřeb každého pacienta. První terapie může být delší neboť zahrnuje komplexní vyšetření pacienta. Je e potřeba počítat s časem potřebným pro elektroléčbu, magnetoterapii a léčbu ultrazvukem (dalších cca 5-30 minut). Použití těchto terapeutických modalit záleží na indikaci lékaře.

Co si vzít s sebou?

Na prvním setkání se Vás fyzioterapeut ale i rehabilitační lékař bude ptát na Vaše aktuální obtíže, na další onemocnění, se kterýma se léčíte, jaké berete léky, jaká vyšetření jste už absolvoval a s jakým výsledkem. Proto je vhodné vzít s sebou výsledky relevantních vyšetření.

Co se týká oblečení, je pravděpodobné, že budete vyzvání k svlečení do spodního prádla pro potřeby vyšetření. Následující terapie probíhají většinou také ve spodním prádle, nebo si pro vlastní komfort můžete nosit krátké sportovní kraťasy / legíny, u žen sportovní podprsenku. To samozřejmě neplatí pro stavy, které nevyžadují podrobnou diagnostiku celého pohybového aparátu, jako např. zlomeniny drobných kloubů rukou nebo nohou.

Pacienty obecně žádáme o nošení přiměřeného spodního prádla a oblečení, dodržování zásad osobní hygieny a zdržení se kouření těsně před terapií. Taktéž používání kosmetických olejů a krémů před návštěvou fyzioterapie není vhodné.

A na závěr…

Prosíme Vás o aktivní přístup k Vaší terapii - rehabilitace je aktivní proces a z velké míry záleží právě na míře Vaší praticipace. Proto je potřeba dodržovat režim cvičení a doporučení fyzioterapeutů - děláte to pro sebe :)

Fyzioterapeut vám rád navrhne vhodný postup, který vám pomůže řešit vaše potíže pohybového aparátu, doporučí vhodné cvičení, terapeutické protokoly, přístup, změnu životního režimu, ale určitě není v jeho silách provádět vhodné cvičení na místo vás samotných.

„Cvičit už musí každý sám, aneb ve zdravém těle, zdravý duch“

© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.