Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Detail kurzu

Název kurzu: Dynamika myofasciálních řetězců A (A3b)
Kód: A3b
Termín: 9.2.-11.2.2023
Místo konání: Milovice
Cena: 8 470,- (včetně DPH 21%)
Lektor: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Stav: kapacita naplněna
Podrobné informace:

Třídílný certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty s dokončeným pregraduálním vzděláním. Kurz je zaměřený na problematiku řetězení svalového tonu, propojení funkce svalů a fascií a na systém svalové aktivace při využití uzavřených a otevřených kinematických řetězců. Od 1.1.2022 je kurz akreditovaný, třídílný, zakončený zkouškou. Absolvent celého kurzu získává oprávnění pro výkon kineziterapie neurofyziologického podkladu.

Kurz je rozdělen do tří, na sebe navazujících částí. Každá část je vyučována 3 dny v harmonogramu 8:30 - 16:30 + 1 den na závěrečnou zkoušku. Celková časová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin (45min). Každá část je dotována 27 hodinami, závěrečná zkouška 8 hodinami.

 

Část A je cílena na teoretický podklad svalového tonu a jeho řetězení, identifikaci svalových dysbalancí, praktickou diagnostiku svalového řetězení. Tato část pojednává o dechových vzorech, dechových technikách ovlivňujících řetězení svalového hypertonu v oblasti axiálního systému. Řeší vliv pánevního dna na posturu, na dech, na stabilizace trupu. Praktická výuka je soustředěna na využití základních jógových poloh včetně modifikací ovlivňujících dech, pánevní dno, břišní stěnu, trupové stabilizační systémy. 

© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.