Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Detail kurzu

Název kurzu: Dynamika myofasciálnách řetězců v diagnostice a terapii, část C (C3)
Kód: C3
Termín: 5.10.-8.10.2023
Místo konání: Milovice
Cena: 8 470,- (včetně DPH 21%)
Lektor: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Stav: volná místa k dispozici
Podrobné informace:

Třídílný certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty s dokončeným pregraduálním vzděláním. Kurz je zaměřený na problematiku řetězení svalového tonu, propojení funkce svalů a fascií a na systém svalové aktivace při využití uzavřených a otevřených kinematických řetězců. Od 1.1.2022 je kurz akreditovaný, třídílný, zakončený zkouškou. Absolvent celého kurzu získává oprávnění pro výkon kinezioterapie neurofyziologického podkladu.

Kurz je rozdělen do tří, na sebe navazujících částí. Každá část je vyučována 3 dny v harmonogramu 8:30 - 16:30 + 1 den na závěrečnou zkoušku. Celková časová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin (45min). Každá část je dotována 27 hodinami, závěrečná zkouška 8 hodinami.

Část C je zaměřena na teoretické zpracování svalové únavy, další možné varianty řetězení svalového tonu, vztah patologického svalového tonu k vnitřním orgánům. Je řešen tzv. viscerální vzor typický pro játra, ledviny, žaludek. Jsou vyučovány diagnostické postupy pro identifikaci těchto vzorů a jsou prezentovány příklady vhodných terapeutických postupů. Součástí tohoto výukového bloku je praxe na pacientech. Tato poslední část je čtyřdenní, kdy poslední den je věnován zkoušce. Zkouška má část teoretickou, a to formou písemného testu a praktickou, formou výběru zkouškové otázky zaměřené na ukázku diagnostiky a terapeutických poloh pro konkrétní diagnózu nebo stav klienta. 

Online přihláška

Pro úspěšné online příhlášení je třeba provést dva kroky. Prvním krokem je vyplnění a odeslání tohoto formuláře. Poté bude na zadanou e-mailovou adresu systémem automaticky zaslána zpráva s žádostí o potvrzení přihlášky. Druhým krokem je kliknutí na potvrzovací odkaz, který najdete v této zprávě. Tento krok slouží k ověření Vaší e-mailové adresy. Bez provedení obou kroků nebude online přihláška zaevidována!
Vaše online přihláška byla úspěšně odeslána. Na zadanou e-mailovou adresu byla zaslána zpráva s žádostí o potvrzení objednávky. Objednávku potvrdíte pomocí potvrzovacího odkazu, uvedného v této zprávě. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše objednávka zaevidována!
© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.