Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Detail kurzu

Název kurzu: Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a terapii, část B
Kód: B5
Termín: 2.10.-4.10.2024
Místo konání: Milovice
Cena: 8470,- vč. 21% DPH
Lektor: Dr. Jitka Malá, PhD.
Stav: volná místa k dispozici
Podrobné informace:

Třídílný certifikovaný kurz určený pro fyzioterapeuty s dokončeným pregraduálním vzděláním. Kurz je zaměřený na problematiku řetězení svalového tonu, propojení funkce svalů a fascií a na systém svalové aktivace při využití uzavřených a otevřených kinematických řetězců. Od 1.1.2022 je kurz akreditovaný, třídílný, zakončený zkouškou. Absolvent celého kurzu získává oprávnění pro výkon kineziterapie neurofyziologického podkladu.

Kurz je rozdělen do tří, na sebe navazujících částí. Každá část je vyučována 3 dny v harmonogramu 9:00 - 16:30 + 1 den na závěrečnou zkoušku. Celková časová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin (45min). Každá část je dotována 27 hodinami, závěrečná zkouška 8 hodinami.

Část B je teorií cílena na problematiku kraniokaudálních myofasciálních řetězců, jejich diagnostiku a aplikaci vhodných pozic, včetně modifikací pro terapii. V této části jsou vyučovány polohy terapeutických sedů a lehů, polohy předklonové, záklonové i rotační. Důraz je kladen na opakování pro korekci možných chyb. Je předpokládáno, že pro možnost vhodné aplikace na pacienty musí student být schopen polohu včetně modifikací řádně a bezchybně provést sám na sobě i na kolegovi. Online přihláška

Pro úspěšné online příhlášení je třeba provést dva kroky. Prvním krokem je vyplnění a odeslání tohoto formuláře. Poté bude na zadanou e-mailovou adresu systémem automaticky zaslána zpráva s žádostí o potvrzení přihlášky. Druhým krokem je kliknutí na potvrzovací odkaz, který najdete v této zprávě. Tento krok slouží k ověření Vaší e-mailové adresy. Bez provedení obou kroků nebude online přihláška zaevidována!
Vaše online přihláška byla úspěšně odeslána. Na zadanou e-mailovou adresu byla zaslána zpráva s žádostí o potvrzení objednávky. Objednávku potvrdíte pomocí potvrzovacího odkazu, uvedného v této zprávě. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše objednávka zaevidována!
© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.