Rehabilitace, tělesná rekondice a regenerace

Rehabilitační lékař

Rehabilitační lékař vyšetřuje, provádí diferenciální diagnostiku, ošetřuje a indikuje následnou péči dle potřeby. Indikuje jak péči fyzioterapeuta, tak rozhoduje o nutnosti dalšího specializačního vyšetření i farmakologické léčby.

Od srpna 2023 se rehabilitační lékařka MUDr. Martina Jančušková stala součástí profesionálního týmu firmy Rehamil s.r.o. Díky tomu můžeme našim klientům nabídnout profesní služby všem, kteří:

  • mají bolesti pohybového aparátu
  • ne/mají doporučení od svého lékaře praktika či specialisty
  • docházejí již na fyzioterapii, ale rádi by svůj zdravotní stav dále konzultovali s dalším odborníkem
  • potřebují vystavit poukaz na RHB/fyzioterapii a zatím žádné doporučení nemají a potřebují ho

Služby jsou nabízeny i okolním lékařům, kteří nemohou fyzioterapii předepsat. Postačí pacienta odeslat k RHB lékaři a další péče je zajištěna.

K naší rehabilitační lékařce MUDr. Michaele Poršové se můžete objednat přes recepci Rehamilu v Lysé nad Labem, kde je místo její ordinace. Využíváme objednávkový systém, proto v čekárně strávíte minimum času.

Na základě platných smluv se zdravotními pojišťovnami, je ordinace RHB lékaře možná pro klienty VZP, OZP, ZPŠ, VoZp a ZPMV.

Provázanost péče fyzioterapeuta s rehabilitační lékařkou zvyšuje efektivitu poskytované péče a zároveň poskytuje odborné posouzení případného pokračování léčby "pod dozorem" jak lékaře, tak fyzioterapeuta. Důraz je kladen na diferenciální diagnostiku a v případě potřeby, zajištění indikace k provedení zobrazovacích metod, farmakoterapie nebo indikace dalšího specializačního vyšetření.

Věříme, že souhra rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta bude přínosem jak pro naše pacienty, tak i pro naše spolupracující lékaře.

© 2021 - 2024 Rehamil s.r.o.